EVA Modüler Hücreler, üretim tesisimizdeki tüm departmanlarda entegre kalite yönetim sistemi anlayışı uygulanarak üretilmektedir. Üretimin her aşamasında, EVA Modüler Hücrelerin ilgili standartlara ve müşteri isteklerine uygun olarak üretilip üretilmediği kontrol edilmekte; ilgili dökümanlar ve test raporları geriye dönük izlenebilirlik açısından kayıt altına alınmaktadır.
EVA Modüler Hücreler, IEC 62271 – 200, IEC 60265, IEC 60129, IEC 60694, IEC 62271 – 100, IEC 62271 – 102, IEC 62271 – 105 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. EVA Modüler Hücrelerin kalitesi ayrıca uluslararası akredite laboratuvarlarda da belgelenmiştir.