EMO Ankara Şubesi’nin düzenlemiş olduğu YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitiminin pratik uygulaması fabrikamızda gerçekleştirildi. Katılımcılara Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerimizin ve Monoblok Beton Köşklerimizin üretim aşamaları, ürün tipleri ve kullanım amaçları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılar ürünlerimizi detaylı olarak inceleme ve Modüler Hücreler üzerinde manevra yapma şansı buldular. EVA Elektromekanik firması olarak EMO Ankara Şubesi’ nin organize ettiği böylesine önemli bir eğitimin parçası olmaktan onur duyduk. Bu eğitimde, başta Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Özgür Karagülle, Barış Tombak ve Ferhat Delibaş olmak üzere emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu
Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘ deki değişiklikle güncellenmiştir. İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere trafolu elektrik tesisleri elektrik şebekesine yüksek gerilim mertebesinde irtibat sağladığı gerekçesi ile “Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ” belgesine haiz Elektrik ya da Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam etmek ya da ilgili eğitimi almış ve belgeye sahip EMO Üyesi Serbest Müşavir Mühendisten hizmet almak durumundadır.
Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu; tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Madde.60, Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 30.11.2000/24246)
Tüm yüksek gerilimli tesislerde işletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevli olan kişi İşletme Sorumlusudur. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. Sorumluluk alınan tesisle ilgili olarak en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenlemek işletme sorumlusunun yükümlülükleri arasındadır. (Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 18.03.2004 / 25406)