Otoprodüktör Hücresi Manevrası

Devreye Alma

 • Başlık kompartımanının kapağını kapatınız.

 • Hücrenin yardımcı devre beslemesinin enerjili olduğunu ve wotomatların devrede olduğunu kontrol ediniz ve role ayarlarının yapıldığından emin olunuz.
 • Ayırıcının gaz basıncının normal seviyede olduğunu sinyal lambalarından ve manometreden kontrol ediniz. ( Gaz basıncı min. seviyede ise elektriksel olarak manevra yapılamaz bu durumda 7/24 teknik servisimizle irtibata geçiniz.)
 • Topraklama ayırıcısını açınız.

 • Topraklama ayırıcısının açık olduğunu mimik diyagram ve kontrol penceresinden kontrol ediniz.

 • Ayırıcıyı kapatınız mimik diyagramdan ayırıcının kapalı olduğunu kontrol ediniz.

 • Ayırıcı üzerinde bulunan mekanik kilidi saat yönünde çevirerek mekanizmayı kilitleyiniz anahtarı çıkarınız ve kesici üzerinde bulunan kilide takarak saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız.

 • Kesicinin kapama yayının kurulu olduğunu kontrol ediniz. Kesiciniz motorlu değilse manuel olarak kurabilirsiniz. (Hücre yardımcı beslemesi yapılmış ve w otomatlar devrede ise motor kendisi kuracaktır.)
 • Kesiciyi dilerseniz kesici üzerinde bulunan mekanik butondan dilerseniz elektrikli uzaktan kumanda butonundan kapatınız ve kesici üzerindeki mimik diyagramdan kontrol ediniz.
 • Gerilim gösterge lambalarından hücrenin çıkışının enerjili olduğunu kontrol ediniz.

Devreden Çıkarma

 • Kesiciyi dilerseniz kesici üzerinde bulunan mekanik butondan dilerseniz elektrikli uzaktan kumanda butonundan açınız. Mimik Diyagramdan kesicinin açık olduğunu kontrol ediniz (Gaz basıncı minumum seviyede ise elektriksel olarak manevra yapılamaz bu durumda 7/24 teknik servisimizle irtibata geçiniz.)
 • Kesici üzerinde bulunan mekanik kilidi saat yönünde çevirerek mekanizmayı kilitleyiniz ve anahtarı çıkarınız ve ayırıcı üzerindeki kilide takarak saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız.
 • Ayırıcının gaz basınç göstergesinin normal seviyede olduğunu kontrol ediniz.
 • Ayırıcıyı açınız ve ayırıcının açık olduğunu mimik diyagramdan kontrol ediniz.
 • Gerilim gösterge lambalarından gerilim olmadığını kontrol ediniz.
 • Toprak kilit çözme butonuna basarak toprak kilidini sola çekerek manevra kolunu takarak topraklama ayırıcısını kapatınız. Ayırıcının kapandığını mimik diyagramdan ve kontrol penceresinde kontrol ediniz.
 • Başlık kompartımanının kapağını açınız.

 • Bu hücrenin yanından ayrılmanız gerekiyorsa ve başka bir personelin enerji vermesini istemiyorsanız, hücre üzerinde bulunan asma kilit yerlerinden kilitleyerek ve hücre üzerine uyarı levhaları asarak tedbir alınız.