Sigortalı Yük Ayırıcılı Trafo Koruma Hücresi Sigorta Değişimi

Atık olan sigortanın değiştirilmesi

 • Sigortalardan herhangi bir tanesi attığı zaman trafoyu 2 fazda bırakmamak için yük ayırıcısı 3 fazı birden keserek trafoyu korumaya alacaktır.
 • Şebekede jeneratör olabileceğini göz önünde bulundurarak, gerilim gösterge lambalarından hücrenin enerjisiz olduğunu kontrol ediniz.
 • Topraklama ayırıcısını kapatınız.
 • Topraklama ayırıcısının kapalı olduğunu mimik diyagram ve kontrol penceresinden kontrol ediniz.
 • Başlık kompartımanının kapağını açınız.
 • Sigortaları hücre üzerinde bulunan sigorta seçim cetvelindeki amperajda seçiniz. Sigortaları açtırma pimi üst tarafa gelecek şekilde ilk önce sigortanın alt kontağını daha sonra üst kontağını yerleştirerek kilitleme mandalını kapatınız.
 • Başlık kompartımanının kapağını kapatınız.
 • Hücrenin yardımcı devre beslemesinin enerjili olduğunu kontrol ediniz.
 • Yük ayırıcısının gaz basıncının normal seviyede olduğunu sinyal lambalarından ve manometreden kontrol ediniz.
 • Topraklama ayırıcısını açınız.
 • Topraklama ayırıcısının açık olduğunu mimik diyagram ve kontrol penceresinden kontrol ediniz.
 • Yük ayırıcısın kapama yayını kurunuz. Hücre motorlu ise otomatik olarak kurulacaktır.
 • Yük ayırıcısını dilerseniz mekanizma üzerindeki mekanik butondan dilerseniz elektrikli uzaktan kumanda butonundan kapatınız.
 • Gerilim gösterge lambalarından hücrenin enerjili olduğunu kontrol ediniz.