Kesicili Giriş Çıkış Trafo Koruma Hücresi Manevrası

Devreye Alma

 • Başlık kompartımanının kapağını kapatınız.
 • Hücrenin yardımcı devre beslemesinin enerjili olduğunu ve wotomatların devrede olduğunu kontrol ediniz ve role ayarlarının yapıldığından emin olunuz.
 • Ayırıcının gaz basıncının normal seviyede olduğunu sinyal lambalarından ve manometreden kontrol ediniz. ( Gaz basıncı min. seviyede ise elektriksel olarak manevra yapılamaz, bu durumda 7/24 teknik servisimizle irtibata geçiniz.)

 • Topraklama ayırıcısını açınız.

 • Topraklama ayırıcısının açık olduğunu mimik diyagram ve kontrol penceresinden kontrol ediniz.

 • Ayırıcıyı kapatınız mimik diyagramdan ayırıcının kapalı olduğunu kontrol ediniz.
 • Ayırıcı üzerinde bulunan mekanik kilidi saat yönünde çevirerek mekanizmayı kilitleyiniz anahtarı çıkarınız ve kesici üzerinde bulunan kilide takarak saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız.
 • Kesicinin kapama yayının kurulu olduğunu kontrol ediniz. Kesiciniz motorlu değilse manuel olarak kurabilirsiniz. (Hücre yardımcı beslemesi yapılmış ve w otomatlar devrede ise motor kendisi kuracaktır.)
 • Kesiciyi dilerseniz kesici üzerinde bulunan mekanik butondan dilerseniz elektrikli uzaktan kumanda butonundan kapatınız ve kesici üzerindeki mimik diyagramdan kontrol ediniz.
 • Gerilim gösterge lambalarından hücrenin çıkışının enerjili olduğunu kontrol ediniz.

Devreden Çıkarma

 • Kesiciyi dilerseniz kesici üzerinde bulunan mekanik butondan dilerseniz elektrikli uzaktan kumanda butonundan açınız. ( Gaz basıncı minumum seviyede ise elektriksel olarak manevra yapılamaz bu durumda 7/24 teknik servisimizle irtibata geçiniz.)
 • Gerilim gösterge lambalarından gerilim olmadığını kontrol ediniz.
 • Kesici üzerinde bulunan mekanik kilidi saat yönünde çevirerek mekanizmayı kilitleyiniz ve anahtarı çıkarınız ve ayırıcı üzerindeki kilide takarak saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız.
 • Ayırıcının gaz basınç göstergesinin normal seviyede olduğunu kontrol ediniz.
 • Ayırıcıyı açınız ve açık olduğunu mimik diyagramdan kontrol ediniz.
 • Topraklama ayırıcısını kapatınız ayırıcının kapandığını mimik diyagramdan ve kontrol penceresinde kontrol ediniz. ( Hücre giriş hücresi olarak kullanılıyorsa bir önceki merkezden enerjiyi kesmeden topraklama ayırıcısını kesinlikle kapatmayınız.)
 • Başlık kompartımanının kapağını açınız.

 • Bu hücrenin yanından ayrılmanız gerekiyorsa ve başka bir personelin enerji vermesini istemiyorsanız, hücre üzerinde bulunan asma kilit yerlerinden kilitleyerek ve hücre üzerine uyarı levhaları asarak tedbir alınız.